Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đệ Nhất

No. 56, St. 12, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
越南 越南

回收厂业务详情

塑料
接收废料:
ABS,LDPE,PA,PE,PP,PVC
再生产品:
颗粒/丸粒
回收厂数量:
1
最后更新
2023年8月16日