Công Ty Cổ Phần Trịnh Nghiên

TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định
越南 越南

员工信息

员工数
400

回收厂业务详情

塑料
接收废料:
LDPE,LLDPE,PP
再生产品:
颗粒/丸粒
回收厂数量:
3
最后更新
2023年11月15日